ĐEN Studio

• Địa chỉ: 6B/5 KP5 A Tân Biên - Biên Hòa - Đồng Nai

• Số điện thoại: 0982984922

• Email: blackweddingstudio@gmail.com

• Website: http://www.blackstudiopro.com

• Cưới Hỏi Việt Nam: http://denstudio.cuoihoivietnam.com

• Facebook: https://www.facebook.com/denstudiopro