Một điều mà ĐEN Studio mong muốn, đơn giản chỉ là giữ lại cho bạn:

Một khoảnh khắc vui vẻ

   Một kỷ niệm đáng nhớ

      Một tình yêu, và...

         Một đám cưới hoàn hảo

...

Bạn hài lòng, ĐEN Studio thành công!